WUR Glastuinbouw Interactieve Apps & Leermiddelen


Kassim

Kassim is een interactief leermiddel waarmee de energiebalans, vochtbalans en CO2-balans, de fotosynthese en de gewasverdamping van een moderne tuinbouwkas op overzichtelijke wijze in beeld gebracht worden. Een krachtig simulatiemodel, ontwikkeld voor (wetenschappelijk) onderzoek en gevalideerd met data uit de praktijk, berekent alle relevante grootheden op basis van weersgegevens, klimaatinstellingen en gebruik van schermen en belichting volgens Het Nieuwe Telen.

Kassim is ontwikkeld voor het groene onderwijs en de glastuinbouwsector met financiering van LTO Glaskracht Nederland, en de ministeries van EZ en LNV.

Klik hier voor meer informatie


UitstralingsmonitorMet de uitstralingsmonitor simuleer je de gevolgen van uitstraling voor het verticale temperatuurprofiel in je gewas en voor de gewasverdamping in verschillende lagen van het gewas.

De monitor is gebouwd door Wageningen University & Research en is gefinancierd door Kas als Energiebron en leveranciers uit de club van 100.

Klik hier voor meer informatie

WaterstromenMet de Waterstromen app kunnen telers, installateurs en hun adviseurs voor het eigen bedrijf de waterstromen berekenen zodat ze weten hoeveel water en stikstof ze lozen en wanneer. Met de app kan bepaald worden of aan de stikstof-emissienormen wordt voldaan, hoeveel er geloosd wordt en met welke investeringen de spui en de emissies te verminderen.

De app is gebouwd door Wageningen University & Research.

Klik hier voor meer informatie