WUR Glastuinbouw Interactieve Apps & Leermiddelen

Kassim


Send Email
Kassim is een interactief leermiddel waarmee de energie-, vocht- en CO2-balans van een moderne tuinbouwkas op overzichtelijke wijze in beeld gebracht worden. Een krachtig simulatiemodel, ontwikkeld voor wetenschappelijk onderzoek en gevalideerd met praktijkdata, berekent alle relevante grootheden op basis van het weer, kasklimaatinstellingen en inzet van schermen en belichting volgens de principes van Het Nieuwe Telen.
Kassim is ontwikkeld voor het groene onderwijs en de glastuinbouwsector met financiering van LTO Glaskracht Nederland, en de ministeries van EZ en LNV.

Registratie biedt de extra mogelijkheid om de complexiteit te beperken en is uitsluitend beschikbaar voor docenten uit het Nederlandse groene onderwijs.
Klik hier voor meer informatie
Kassim The Game
Kassim the Game is een online serious game op het gebied van energiezuinig en kosteneffectief gewassen telen in kassen. De tool is gebouwd met het oog op recente ontwikkelingen omtrent klimaatregelstrategie en kastechnologie in het kader van Het Nieuwe Telen (HNT). Kassim The Game is ontwikkeld voor het groene onderwijs op diverse niveau's, maar ook telers en overige geinteresseerden kunnen via de button Speel de game een poging wagen om de hoogste score neer te zetten.
Kassim The Game is medegefinancierd door Regieorgaan SIA onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Registratie biedt de extra mogelijkheid om de complexiteit te beperken en is uitsluitend beschikbaar voor docenten uit het Nederlandse groene onderwijs.

Klik hier voor meer informatie
Kaskieswijzer


De Kaskieswijzer is een interactief naslagwerk op het gebied van daglichtbenutting in de glastuinbouw. Om zonne-energie optimaal te kunnen benutten is veel onderzoek uitgevoerd naar factoren die de toetreding van licht in de kas bepalen, o.a. kasontwerp, kasconstructie en kasdekmateriaal en coatings. De Kaskieswijzer maakt deze kennis toegankelijk en interpreteerbaar voor ondernemers binnen de glastuinbouwsector met plannen voor nieuwbouw of verbouw.

De Kaskieswijzer is gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Stichting Programmafonds Glastuinbouw.
Klik hier voor meer informatie
Uitstralingsmonitor


Met de uitstralingsmonitor simuleer je de gevolgen van uitstraling voor het verticale temperatuurprofiel in je gewas en voor de gewasverdamping in verschillende lagen van het gewas.

De monitor is gebouwd door Wageningen University & Research en is gefinancierd door Kas als Energiebron en leveranciers uit de club van 100.
Klik hier voor meer informatie
Waterstromen


Met de Waterstromen app kunnen telers, installateurs en hun adviseurs voor het eigen bedrijf de waterstromen berekenen zodat ze weten hoeveel water en stikstof ze lozen en wanneer. Met de app kan bepaald worden of aan de stikstof-emissienormen wordt voldaan, hoeveel er geloosd wordt en met welke investeringen de spui en de emissies te verminderen.

De app is gebouwd door Wageningen University & Research.
Klik hier voor meer informatie